V rámci plánovaných údržbových a revizních prací na jednotlivých zařízeních zajišťujících výrobu a dodávku energetických produktů je Plzeňská energetika a.s. nucena, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami a v souladu s ustanoveními zákona 670/2004 Sb. (Energetický zákon), omezit nebo přerušit svoje dodávky dle následujícího harmonogramu.


Teplo

Plzeňská energetika a.s. z důvodu výměny armatur na hlavním řadu v souladu s ustanoveními zákona 458/2000 Sb.(Energetický zákon) včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku tepla v době od 10. 6. 2018 08.00 h do ukončení prací, nejdéle do 25. 6. 2018 06.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: Doosan Škoda Power s.r.o., Pilsen Steel s.r.o. (bud. 521), Škoda JS a.s.
_____________________________

Plzeňská energetika a.s. z důvodu přeložky horkovodu v rámci akce „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk Domažlické trati“ části „SO 298-37-61 Přeložka horkovodu v Domažlické ulici“ v souladu s ustanoveními zákona 458/2000 Sb.(Energetický zákon) včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku tepla v době od 10. 6. 2018 08.00 h do ukončení prací, nejdéle do 25. 6. 2018 06.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: Autokomplet - Servis Plzeň s.r.o., Ivan Tomíček, Michal Rod
_____________________________

Plzeňská energetika a.s. z důvodu opravy na hlavním řadu v souladu s ustanoveními zákona 458/2000 Sb. (Energetický zákon) včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku tepla v době od 5. 7. 2018 02.00 h do ukončení prací, nejdéle do 8. 7. 2018 18.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: BRUSH S E M s.r.o., Čermák Petr, ETD TRANSFORMÁTORY a.s., MATEN s.r.o., První plzeňská galvanovna s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s.

Chladící voda

Plzeňská energetika a.s. z důvodu pravidelné údržby v souladu s ustanoveními zákona 274/2001 Sb. včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku chladicí vody v době od 25. 7. 2018 od 14.00 h do ukončení prací, nejdéle do 26. 7. 2018 18.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: BRUSH S E M s.r.o., ETD TRANSFORMÁTORY a.s.

Zemní plyn

Provoz bez omezení.

Městská, užitková, průmyslová voda

Provoz bez omezení.

Stlačený vzduch

Z důvodu výměny sušek v kompresorové stanici bude přerušena dodávka stlačeného vzduchu v době od 3.8.2018 22.00 h do ukončení prací, nejdéle do 5.8.2018 22.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: AIR POWER s.r.o., B & BC, a.s., CZECH PRECISION FORGE a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., EKA - KOMPLET s.r.o., ENERGIZE GROUP s.r.o., INTERSOFT - Automation s.r.o., INVEL PLUS spol. s r.o., Molins, s.r.o., PILSEN STEEL s.r.o., PILSEN TOOLS s.r.o., RENTIRO SE, Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara, SUEZ Využití zdrojů a.s., ŠKODA JS a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., TS Plzeň a.s., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., WIKOV GEAR s.r.o.

_____________________________

Nepřetržitý energetický dispečink v areálech ŠKODA Hlavní závod a Doudlevce zajišťuje Plzeňská energetika a.s. středisko Distribuce energií na telefonních číslech:
Dispečer elektro tel.: 378 134 084, 378 135 062, 739 588 319
Dispečer trubní tel.: 378 133 155, 733 676 277
Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved