V rámci plánovaných údržbových a revizních prací na jednotlivých zařízeních zajišťujících výrobu a dodávku energetických produktů je Plzeňská energetika a.s. nucena, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami a v souladu s ustanoveními zákona 670/2004 Sb.(Energetický zákon), omezit nebo přerušit svoje dodávky dle následujícího harmonogramu.
 

Teplo

Odstávka horkovodu

Plzeňská energetika a.s. z důvodu opravy na hlavním řadu v souladu s ustanoveními zákona 458/2000 Sb. (Energetický zákon) včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku tepla v době od 27.7.2017 18.00 h do ukončení prací, nejdéle do 7.8.2017 06.00 h.

    Odstávka se týká těchto odběratelů:

       - Komplet služby
       - Škoda Maschine Tool
       - AWT
       - PILSEN STEELPlzeňská energetika a.s. z důvodu opravy na hlavním řadu horkovodu v souladu s ustanoveními zákona 458/2000 Sb.(Energetický zákon) včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku tepla v době od 22.7.2017 00.00 h do ukončení prací, nejdéle do 31.7.2017 6.00 h.


 Odstávka se týká těchto odběratelů:
-   DOOSAN
-   šKODA JS

Věříme, že chápete nutnost této odstávky a těšíme se na další spolupráci.
 
Odstávka parovodu

Provoz bez omezení.

Chladící voda

Plzeňská energetika a.s. z důvodu pravidelné údržby v souladu s ustanoveními zákona 274/2001 Sb. včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku chladící vody v době od 2.8.2017 23.00 h do ukončení prací, nejdéle do 3.8.2017 18.00 h.

 Odstávka se týká těchto odběratelů:

-   ETD Transformátory
-   Brush

Věříme, že chápete nutnost této odstávky a těšíme se na další spolupráci.

Zemní plyn

Provoz bez omezení.

Stlačený vzduch


Z důvodu vypínání rozvodny ČEZ bude přerušena dodávka stlačeného vzduchu v celém areálu ŠKODA Doudlevce dne 4.6.2017 v době od 08.00 do 12.00 h.

Odstávka se týká těchto odběratelů:
-Škoda Electric
-Brush
-První plzeňská galvanovna
-Megas

Věříme, že chápete nutnost odstávky a těšíme se na další spolupráci.

Městká, užitková, průmyslová voda

Odstávka průmyslové vody

Provoz bez omezení

 Nepřetržitý energetický dispečink v areálech ŠKODA Hlavní závod a Doudlevce zajišťuje Plzeňská energetika a.s. středisko Distribuce energií na telefonních číslech:
Dispečer elektro  tel.: 378 134 084, 378 135 062, 739 588 319
Dispečer trubní  tel.:   378 133 155, 733 676 277


Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved