V rámci plánovaných údržbových a revizních prací na jednotlivých zařízeních zajišťujících výrobu a dodávku energetických produktů je Plzeňská energetika a.s. nucena, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami a v souladu s ustanoveními zákona 670/2004 Sb.(Energetický zákon), omezit nebo přerušit svoje dodávky dle následujícího harmonogramu.

 

Teplo

Provoz bez omezení.

 

Chladící voda

Provoz bez omezení.

 

Zemní plyn

Provoz bez omezení

 

Městská, užitková, průmyslová voda

 
Provoz bez omezení 

 

Stlačený vzduch

 

Provoz bez omezení 
Nepřetržitý energetický dispečink v areálech ŠKODA Hlavní závod a Doudlevce zajišťuje Plzeňská energetika a.s. středisko Distribuce energií na telefonních číslech:
Dispečer elektro  tel.: 378 134 084, 378 135 062, 739 588 319
Dispečer trubní  tel.:   378 133 155, 733 676 277

 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved