V rámci plánovaných údržbových a revizních prací na jednotlivých zařízeních zajišťujících výrobu a dodávku energetických produktů je Plzeňská energetika a.s. nucena, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami a v souladu s ustanoveními zákona 670/2004 Sb. (Energetický zákon), omezit nebo přerušit svoje dodávky dle následujícího harmonogramu.


Teplo

Plzeňská energetika a.s. z důvodu opravy na hlavním řadu v souladu s ustanoveními zákona 458/2000 Sb. (Energetický zákon) včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku tepla v době od 4. 9. 2018 22.00 h do ukončení prací, nejdéle do 9. 9. 2018 18.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: ADELARDIS a.s. (NH2.6.1 a NH2.6.3), B & BC, a.s.

Chladící voda

Plzeňská energetika a.s. z důvodu pravidelné údržby v souladu s ustanoveními zákona 274/2001 Sb. včetně jeho novelizace je nucena přerušit dodávku chladicí vody v době od 16. 8. 2018 od 14.00 h do ukončení prací, nejdéle do 17. 8. 2018 18.00 h.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: BRUSH S E M s.r.o., ETD TRANSFORMÁTORY a.s.

Zemní plyn

Provoz bez omezení.

Městská, užitková, průmyslová voda

Provoz bez omezení.

Stlačený vzduch

Provoz bez omezení.

_____________________________

Nepřetržitý energetický dispečink v areálech ŠKODA Hlavní závod a Doudlevce zajišťuje Plzeňská energetika a.s. středisko Distribuce energií na telefonních číslech:
Dispečer elektro tel.: 378 134 084, 378 135 062, 739 588 319
Dispečer trubní tel.: 378 133 155, 733 676 277
Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved