Akcionáři

Struktura vlastníků společnosti:

EP ENERGY, a.s.,  podíl 100,00 %

Energetický holding  EP ENERGY, a.s.  je dceřinou společností ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU, a.s. ,  který je dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu. Zahrnuje výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci a prodej konečným zákazníkům i obchod s elektřinou a plynem.


 
Majetkové účasti společnosti:

Společnost Plzeňská energetika a.s. nemá kapitálovou účast v žádné společnosti.

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved