Udělené licence

Udělené licence podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ENERGETICKÝ ZÁKON).

Licence na výrobu tepelné energie č. 310909432

    

Licence na rozvod tepelné energie č. 320909433

   

 

Licence na výrobu elektřiny č. 110909431

 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved