Fúze Plzeňské energetiky a Plzeňské teplárenské

Vážení,

na základě realizovaného zápisu v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni došlo  ke dni 31. 10. 2018 k fúzi společností Plzeňská energetika a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s. sloučením, ve smyslu ust. § 61 a násl. z.č. 125/2008 Sb. (zákon o přeměnách obchodních společností a družstev), a tedy ke shora uvedenému datu došlo k zániku společnosti Plzeňská energetika a.s. a k přechodu jmění společnosti Plzeňská energetika a.s. na nástupnickou společnost, tedy společnost Plzeňská teplárenská, a.s.


Plzeňská teplárenská, a.s. se tedy stala univerzálním právním nástupcem společnosti Plzeňská energetika a.s a vstoupila do všech smluvních vztahů a dalších práv a závazků společnosti Plzeňská energetika a.s.

Zároveň s tímto se tedy Plzeňská teplárenská, a.s. stala procesním nástupcem ve všech řízeních, které probíhají a budou probíhat v souvislosti s nutností získání příslušných stanovisek či rozhodnutí od orgánů státní správy a ostatních institucí působících v ČR, jejichž rozhodnutí mají vliv na činnost společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a potažmo měly vliv na činnost společnosti Plzeňská energetika a.s.Více informací naleznete zde: www.pltep.cz

zpět ...


Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved