V rámci plánovaných údržbových a revizních prací na jednotlivých zařízeních zajišťujících výrobu a dodávku energetických produktů je Plzeňská energetika a.s. nucena, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami a v souladu s ustanoveními zákona 670/2004 Sb. (Energetický zákon), omezit nebo přerušit svoje dodávky dle následujícího harmonogramu.


Teplo

Provoz bez omezení.

Chladící voda

Provoz bez omezení.

Zemní plyn

Provoz bez omezení.

Městská, užitková, průmyslová voda

Z důvodu poruchy v Emilově ulici bude přerušena dodávka pitné vody v době od 30.11. 21:00 do ukončení prací, nejpozději do neděle 2.12.2018.

Tato odstávka se týká těchto našich odběratelů: RENTIRO SE (b.308), ADELARDIS a.s. (vrátnice VIII. brána), Bammer trade a.s., AIR POWER s.r.o. (NH 2.1.1, NH 2.1.2)

Stlačený vzduch

Provoz bez omezení.

_____________________________

Nepřetržitý energetický dispečink v areálech ŠKODA Hlavní závod a Doudlevce zajišťuje Plzeňská energetika a.s. středisko Distribuce energií na telefonních číslech:
Dispečer elektro tel.: 378 134 084, 378 135 062, 739 588 319
Dispečer trubní tel.: 378 133 155, 733 676 277
Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved