Fotogalerie z výstavby nového odsíření


 Předání staveniště

Přeložky sítí a řezání 

Vrtání nosných pilotů 

 Vrtání nosných pilotů

       
 

 

 

 

Betonování nosných pilotů 

Betonové nosné piloty 

Železná konstrukce pro základ 

Vybetonovaný základ pro absorber  

       
 

 

 

 

 Vybetonovaný základ schodišťovou věž

 Železná konstrukce pro základ  nádrže sádrovcové suspenze

 Vybetonovaný základ pro nádrž sádrovcové suspenze

Výstavba absorberu 

       
 

 

 

 

Výstavba absorberu 

Výstavba nádrže sádrovcové suspenze

Absorber na konci roku 2008 

Nádrž sádrovcové suspenze na konci roku 2008 

       

 

 

 

 

       

 Vstupní hrdlo spalin do nového absorbéru

 Stavba nového absorbéru - válcová vypírací část a připravený kuželový přechod do komína

 Demontáž stávající schodišťové věže

 Montáž nového podpůrného ventilátoru HOWDEN Variax a souvisejících kouřovodů

 Usazování difuzoru ventilátoru  Předmontáž komínu

Pohled na oběžné kolo ventilátoru

Montáž schodišťové věže

  Usazování difuzoru ventilátoru

 Předmontáž komína

 Pohled na oběžné kolo ventilátoru

 Montáž schodišťové věže

       
 Příprava absorbéru na pogumování

 

 

 

Příprava absorbéru na pogumování

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

       
   

   

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

       

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

 Instalace nového komína dne 29.4.2009

       
       
       
       
       
Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved