Výroba elektřiny a tepla KVET

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky na jeho nákup.
Elektrická energie vzniká ve všech elektrárnách roztočením elektrického generátoru pomocí turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu pohání, se většinou získává spalováním uhlí. Velká část tepla však není využita a je bez užitku vypouštěna do ovzduší. Účinnost výroby v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%, nejmodernější teplárny, kde je realizována společná výroba elektřiny a tepla dosahují účinnosti až 90%.

Obecný princip a výhody kogenerace jsou patrné z následujícího obrázku.


Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je tak nejefektivnějším způsobem využití tepelné energie v jednom technologickém řetězci. Protože se stejnou měrou zmenšují i emise skleníkových plynů (CO2), je kogenerace i velmi účinným nástrojem globální ochrany životního prostředí a klimatu.

 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved