Stlačený vzduch

Plzeňská energetika a.s. zásobuje stlačeným vzduchem jak areál hlavního závodu Škoda, tak i bývalý areál Škoda Doudlevce. Dodávka tohoto média je určena především pro průmyslové využití a pokrytí všech potřeb našich zákazníků, dále z ní PE a.s. pokrývá vlastní spotřebu stlačeného vzduchu nutnou pro provoz ELÚ III.

V areálu hlavního závodu Škoda provozujeme moderní kompresorovou stanici, jejíž provoz  je plně automatický. Výrobu stlačeného vzduchu s výstupním přetlakem cca 0,65 MPa zde zajišťují tři kompresory o celkovém výkonu do 26 000 m3. V provozu je vždy takový počet kompresorů, aby byl zajištěn potřebný tlak v rozvodné síti stlačeného vzduchu, přičemž tento tlak je regulován vlastním výkonem  kompresorů.


Stlačený vzduch je zbaven nežádoucí vlhkosti v tzv. sušičích, které jsou vybaveny automatickým odvodem kondenzátu a je pak dále distribuován k našim zákazníkům vnějšími páteřními vzduchovody o celkové délce cca 13 km.

Také v areálu v Doudlevcích naše společnost provozuje kompresorovou stanici, ve které jsou umístěny čtyři kompresory bezpečně zajišťující spotřebu stlačeného vzduchu. Tato stanice je bezobslužná a její provoz trvale sleduje dispečer rozvodů prostřednictvím počítačové sítě.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že naše produkce stlačeného vzduchu splňuje i nejpřísnější požadavky a jsme schopni spolehlivě zásobovat všechny naše  zákazníky v dostatečném množství a odpovídající kvalitě.

 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved