Teplo

Centrální zásobování teplem (CZT) je systém vytápění, kdy je teplo vyráběno centrálně v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů. Teplo je vyráběno v kogeneračním procesu, což je současná výroba elektřiny a tepla tzv. KOGENERACE. Takto provozovaná teplárna šetří přibližně 35% paliva. CZT, neboli dálkové vytápění, tvoří u Plzeňské energetiky a.s. teplárenská soustava o celkové délce přesahující 40 km tepelných sítí.

Teplárenská soustava zajišťuje spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla – teplo je vyráběno v centrálním zdroji mimo místo spotřeby, kam je dopravováno topným mediem - horkou vodou. V objektu odběratele je umístěna pouze předávací stanice a nehrozí tak nebezpečí výbuchu ani požáru.
Provozováním 3 uhelných, 1 špičkového (záložního) olejového kotle a vzájemným zálohováním systémů CZT se společností Plzeňská teplárenská, a.s., je zajištěna vysoká stabilita a spolehlivost v dodávkách tepelné energie a zároveň minimalizována délka odstávek na co nejkratší dobu (průměrná doba odstávky 2 dni).

CZT přináší řadu výhod, z nichž největší je přínos z hlediska ekologie, stabilních cen, údržby, revize,  úspory provozních a investičních nákladů. Díky teplárenské soustavě Plzeňské energetiky a.s se v Plzni podařilo výrazně snížit počet malých lokálních kotelen, které emisemi z nízkých komínů zatěžovaly své okolí.
Všechny zdroje splňují přísné emisní limity.

V případě zájmu jsme vám schopni nabídnout dodávky tepla dle vašich požadavků. Aktuálně zásobujeme teplem bytové domy, velké průmyslové objekty, ale také poskytujeme technologické teplo a páru pro výrobní účely.

 


 

Obchodní podmínky dodávek tepelné energie společnosti Plzeňská energetika a.s. účinné od 1. června 2018 (GDPR):

 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved