Voda

Plzeňská energetika a.s. vyrábí a dodává průmyslovou a užitkovou vodu pro areál hlavního závodu Škoda. Dodávka tohoto média je určena především pro průmyslové využití, pokrytí všech potřeb našich zákazníků a vlastní spotřeby zajišťující provoz ELÚ III.

Jako zdroj vody provozujeme vodárnu v Radčicích, která byla vybudována v roce 1960. Jedná se o vysoce stabilní a spolehlivý zdroj, který umožňuje odebírat až 500 l/s vody z řeky Mže, celkový odběr této vody však činí cca 150 000 m3 za měsíc. Tato voda je nejprve filtrována na otevřených pískových rychlofiltrech o max. výkonu 290 l/s a následně chlorována plynným chlorem. Takto upravená průmyslová voda je pak čerpána do vodojemu na Vinicích o celkovém objemu 2 x 2500 m3. Z vodojemu je průmyslová voda dodávána dvěma vodovodními přivaděči DN 500 do vodovodní sítě hlavního areálu Škoda. V areálu hlavního závodu Škoda je napájen systém rozvodů průmyslové vody pro technologické účely a po dochlorování na ELÚ III i systém rozvodů užitkové vody. Kvalita této vody je pravidelně laboratorně kontrolována.

Průmyslovou a užitkovou vodu jsme schopni spolehlivě zásobovat všechny naše  zákazníky v dostatečném množství a odpovídající kvalitě.


V hlavním areálu Škoda a v areálu v Doudlevcích dále zajišťujeme distribuci pitné vody, která je vyráběna v městské vodárně na Homolce. V obou areálech jsme zároveň provozovatelem kanalizace.

  


 

Obecné podmínky dodávky vod a odkanalizování vod společnosti Plzeňská energetika a.s. účinné od 1. června 2018:


Kanalizační řád areálu hlavního závodu ŠKODA a areálu závodu ŠKODA Doudlevce:

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved