Tiskové zprávy 

Mediální informace


9.3.2016 O Plzeňské energetice se psalo jako o zdroji, který pomáhá zajistit bezpečnost dodávky elektrické energie v Plzni


Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informavovat o tom, že dnes v Plzeňském deníku vyšel rozhovor s profesorem Zdeňkem Vostrackým na téma Bezpečnost dodávky elektrické energie v Plzni. Což je téma, které se Plzeňské energetiky přímo týká. Víc se dočtete přímo v dnešním vydání Plzeňského deníku. 

Zdrojem článku je Plzeňský deník.

Pokud jste si nestihli koupit zmíněné číslo Plzeňského deníku, článek je k náhlednutí i zde.


Plzeňská energetika a.s.26.2.2016 Rozhovor na téma Plzeňská energetika nadále pokračuje ve snižování emisí


Vážení,

dovolujeme si Vás informavovat o tom, že dnes v Plzeňském deníku vyšel rozhovor s vedením naší společnosti na téma snižování emisí naší teplárny. Víc se dočtete ve vydání Plzeňského deníku z 26.2.2016.

Zdrojem článku je Plzeňský deník.

Pokud jste si nestihli koupit zmíněné číslo Plzeňského deníku, článek je k náhledu i zde.


Plzeňská energetika a.s.


 

10.2.2016 Porovnání cen tepla v regionech

Vážení,

dovolili jsme si pro Vás připravit porovnání cen tepla v jednotlivých regionech. Podobně jako v minulosti je Plzeň druhým nejlevnější regionem v teplárensví v České republice. Plzeňská energetika a.s.


                                                                                                                                  

1.10.2015 Změna bankovního spojení


Plzeňská energetika a.s. mění s účinností od 1. 10. 2015 číslo bankovního účtu pro veškeré platby v Kč a žádá svoje odběratele o zasílání plateb na CZK účet u Komerční banky, a.s.: 

Bankovní spojení pro úhrady v Kč

u Komerční banky, a.s.

Číslo účtu:

000035-3379720267/0100

IBAN:

CZ2201000000353379720267

SWIFT:

KOMBCZPPXXX

 

 

 

 

 

 


 


Plzeňská energetika a.s.


                                                                                                                                  

 

28.4.2014 Rozhodnutí EPE změna podoby akcií PE


Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informavovat o tom, že jediný akcionář společnosti Plzeňská energetika a.s. (dále jen „PE“), tedy společnost EP Energy, a.s., přijal v působnosti valné hromady PE rozhodnutí o změně podoby akcií PE z listinných na zaknihované.
Bližší informace naleznete v kopii notářského zápisu zde:


Plzeňská energetika a.s.12.11.2013 Ocenění CEEP 2012 - CENA MPO


Plzeňská energetika a.s. a Plzeňská teplárenská a.s. obdrželi cenu MPO v rámci CEEP 2012 za projekt „Ostrovní provoz města Plzně“

Vyhlášení vítězů 11. ročníku tradiční celostátní soutěže ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT | STAVBA | INOVACE 2012 proběhlo v pondělí symbolického 11. 11. v Betlémské kapli v Praze. Letos soutěž vynikla nejen rekordní účastí ve studentské kategorii, ale také kvalitou přihlášených projektů, které bylo radost ocenit a které udržují prestiž soutěže.

Soutěž tradičně požívá záštit mnoha významných osobností, jako jsou předseda Senátu Parlamentu ČR, rektora ČVUT, předsedkyně energetického regulačního úřadu a další. Vypisovateli soutěže byli opět Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizátorem je společnost TOP EXPO CZ.

Galavečera v Betlémské kapli se zúčastnila elita české vědy, energetiky, průmyslu a stavebnictví. Nejen galavečer, ale i výsledky soutěže se těší přízni řady mediálních partnerů, které věhlas vítězů a přínosy soutěže v oblasti úspor a hospodaření s energií tlumočí odborné i laické veřejnosti.

CENU MPO obdržela Plzeňská energetika a.s a Plzeňská Teplárenská a.s. .: „Ostrovní provoz města Plzně“ za inovativní řešení energetické bezpečnosti města s optimalizovaným propojením zdrojů a systémů místních energetických společností v rámci systému SmartGrids.


Video z předávaní cen najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=T3bxkKDQhyA

Stránky soutěže CEEP 2012: http://www.top-expo.cz/ceep-2012/


Plzeňská energetika a.s.11.6.2012 Plzeňská energetika v loňském roce opět snížila emise


Plzeňská energetika a.s. (PE) v roce 2011 pokračovala ve snižování emisí, instalovala nový záložní zdroj pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávek elektrické energie a pokračovala v získávání nových zákazníků. Tržby PE v roce 2011 dosáhly 772 mil. Kč, odběratelům bylo dodáno 841 TJ tepla, 213 GWh silové elektřiny a 304 GWh ve formě rezervace elektrického výkonu.

„V souladu s firemní environmentální politikou PE v roce 2011 snížila vypouštěné emise SO2 o 5 %, emise NOx o 19 % a emise tuhých znečišťujících látek o 30 %. Tohoto významného snížení emisí bylo dosaženo díky novým investicím do výrobní technologie, do nového odsíření a zejména efektivním způsobem provozování této technologie,“ uvedl David Hoffmann, obchodní ředitel Plzeňské energetiky.


V investiční oblasti byl kladen důraz na rozvoj horkovodní sítě a byla dokončena výstavba nového záložního zdroje s dosažitelným výkonem 21 MWe. Tento zdroj zajišťuje podpůrné služby pro provozovatele české přenosové soustavy - společnost ČEPS. Celková investice do tohoto zdroje od roku 2009, kdy byla zahájena výstavba, dosáhla 342 mil. Kč. Zdroj zajišťuje stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny pro koncové spotřebitele a způsob jeho technického řešení umožňuje velmi rychlé znovuobnovení zásobování elektřinou v mimořádných stavech spojených s rozpadem a obnovou elektrizační soustavy. Plného výkonu zdroje je možné dosáhnout  již do 5 minut od jeho spuštění. V souladu s dlouhodobě rozsáhlým investičním plánem bylo v roce 2011 proinvestováno 276,5 mil. Kč.


Oproti roku 2010 došlo ke snížení dodávek tepla o 22 % na celkových 841 TJ. Snížení dodávek bylo zapříčiněno zejména teplým počasím v zimních měsících. Ostatní komodity, dodávky vod a stlačeného vzduchu, byly oproti předchozímu roku zvýšeny zejména v důsledku aktivní obchodní politiky společnosti.
Významnou součástí v oblasti dodávek elektřiny bylo i v roce 2011 poskytování podpůrných služeb zejména primární regulace frekvence, terciální regulace výkonu a regulační zálohy QS15 pro zajištění provozování přenosové soustavy ČR.


„Plzeňská energetika i nadále pokračovala ve spolupráci a vzájemném zálohování dodávek tepla se společností Plzeňská teplárenská, což vedlo k minimalizaci vlivu poruch a odstávek na odběratele obou společností. Navzdory ekonomické recesi se díky velmi příznivým cenám tepla dařilo získávat nové zákazníky a aktivně podporovat rozvoj města Plzně, zejména v oblasti školství, vědy, sportu a kultury,“ doplňuje David Hoffmann.

Plzeňská energetika a.s. je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu. Provozuje energetický zdroj o celkovém dosažitelném tepelném výkonu 448 MWt a celkovém dosažitelném  elektrickém výkonu 111 MWe. Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména domácnosti, obecně-prospěšná zařízení a průmyslové podniky. Vlastníkem Plzeňské energetiky je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy, a.s., dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu. Zahrnuje výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci a prodej konečným zákazníkům, obchod s elektřinou a plynem.

Kontakt:
Ing. David Hoffmann, MBA obchodní ředitel,
Plzeňská energetika a.s. tel. 378 132 580,
mail: dhoffmann@pe.cz,  web: www.pe.cz


Plzeňská energetika a.s.


10.5.2011 Plzeňská energetika snížila emise na třetinu a navýšila dodávky tepla


Společnost Plzeňská energetika a.s. snížila v roce 2010 množství emisí o 70%,  realizovala tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 1 009 mil. Kč. Tímto dosáhla historicky nejvyšší hodnoty tržeb, a svým odběratelům dodala celkem 1 021 TJ tepla, 214 GWh silové elektřiny a 439 GWh ve formě rezervace elektrického výkonu.

Po celý rok 2010 byla již v provozu nová odsiřovací jednotka v hodnotě 454 mil. Kč. Odsiřovací jednotka pracující na bázi mokré vápencové vypírky spalin měla za následek podstatné snížení množství vypouštěných emisí, kdy v porovnání s rokem 2009 došlo ke snížení emisí SO2 o 70 %.

„V oblasti dodávek tepla se podařilo realizovat navýšení oproti roku 2009 ve výši 6 % na celkových 1 021 TJ. Navýšení dodávek tepla bylo dáno hlavně připojením nových zákazníků v oblasti Borských polí. Ostatní komodity, zejména dodávky vod a stlačeného vzduchu byly negativně ovlivněny úsporami odběratelů“, uvedl obchodní ředitel Plzeňské energetiky David Hoffmann.

Plzeňská energetika i nadále pokračovala ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou, kde vzájemně docházelo  k výpomocím v době odstávek technologie a vzájemné záloze v dodávkách tepla. Tímto obě společnosti minimalizovali  vliv poruch a odstávek na své odběratele.

„Významnou položkou související s prodejem elektrické energie bylo i v roce 2010 poskytování podpůrných služeb, a to primární regulace frekvence, terciální regulace výkonu a služby rychle startující regulační zálohy QS15 pro přenosovou soustavu ČR. Společnost preferovala dodávku podpůrných služeb na úkor samotné silové elektřiny, a tím dosáhla i vyšší přidané hodnoty. Celkové tržby za elektrickou energii, jak za dodávky silové elektřiny, tak i za poskytování podpůrných služeb, byly v roce 2010 vyšší o 7 %  než v roce 2009,“  doplnil David Hoffmann .

V investiční oblasti byl kladen důraz na další rozvoj horkovodní sítě a na zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, včetně investic do snižování nákladů na provoz instalované technologie. Nejvýznamnějším projektem minulého roku bylo zahájení a výstavba nového záložního zdroje o výkonu 22 MW, jehož dokončení se plánuje na polovinu roku 2011.  Celková hodnota vynaložených investičních prostředků byla v roce 2010 celkem 114 mil. Kč a souvisela tak s realizovaným vysokým investičním programem ve výši 950 mil. Kč v průběhu let 2008 – 2010. V roce 2011 společnost plánuje proinvestovat 310 mil. Kč.

Plzeňská energetika je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu. Provozuje energetický zdroj o celkovém tepelném výkonu 401 MWt a celkovém instalovaném elektrickém výkonu 90 MWe. Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména domácnosti, obecně-prospěšná zařízení a průmyslové podniky. Vlastníkem Plzeňské energetiky je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy, a.s., dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu. Zahrnuje výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci a prodej konečným zákazníkům, obchod s elektřinou a plynem.

Kontakt:
Ing. David Hoffmann, MBA obchodní ředitel,
Plzeňská energetika a.s. tel. 378 132 580,
mail: dhoffmann@pe.cz,  web: www.pe.cz


Plzeňská energetika a.s.5.1.2011 EPH ZALOŽIL ENERGETICKÝ SUBHOLDING EP ENERGY


ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) založil jako svoji dceřinou společnost nový energetický subholding s názvem „EP ENERGY“, který bude sdružovat výhradně aktiva z oblasti energetiky. 

Důvodem pro vytvoření samostatného energetického subholdingu EP ENERGY bylo zjednodušení a zpřehlednění struktury EPH. „Cílem tohoto kroku je i po formální stránce oddělit naši primární strategickou linii, tedy energetiku, od ostatních aktivit v oblasti průmyslu. EP ENERGY jako klasická energetická společnost bude splňovat i všechny podmínky pro vydání atraktivních mezinárodních dluhopisů,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.
 
V současné době jsou do subholdingu EP ENERGY začleněny společnosti UNITED ENERGY, PLZEŇSKÁ ENERGETIKA, UNITED ENERGY TRADING (UET), První energetická, a.s. (PEAS), ENERGZET, AISE, Czech Wind Holding, VTE Pchery, VTE Pastviny, Powersun, Triskata, Alternative Energy, Arisun, Greeninvest Energy a dále akciový podíl 49 % ve společnosti Pražská teplárenská holding (PTH), která se podílí na kontrole společnosti Pražská teplárenská.
    
Součástí EP ENERGY se stanou také ELEKTRÁRNY OPATOVICE a 50% podíl v těžební společnosti MIBRAG. Převod těchto dvou aktiv do EPH bude proveden v nejbližší době, neboť obě transakce získaly na konci loňského roku potřebná povolení antimonopolních orgánů (ÚOHS a PMÚ, respektive antimonopolního úřadu EK  - tj. DG COMP).

Kontakt:
ředitel komunikace
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

Příloha – Tabulka: Přehled aktiv začleněných do EP ENERGY


Plzeňská energetika a.s.


13.5.2010 Plzeňská energetika připravuje spuštění nového záložního zdroje 22 MW


Plzeňská energetika (PE) v letošním roce uvede do provozu nový záložní energetický zdroj s instalovaným výkonem 22 MWe, který bude zajišťovat tzv. podpůrné služby pro provozovatele české přenosové soustavy, společnost ČEPS. Celková investice Plzeňské energetiky do zmiňovaného zdroje dosáhne zhruba 400 milionů Kč.

Tento typ zdrojů slouží k zajišťování stability a bezpečnosti dodávek elektřiny pro koncové spotřebitele. Technické řešení záložního zdroje Plzeňské energetiky bude zárukou rychlé dodávky elektřiny při totálním výpadku elektrizační soustavy. Plného výkonu totiž dosáhne již po 2 minutách od spuštění. Umožňuje tak velmi rychlé znovuobnovení zásobování elektřinou v mimořádných stavech spojených s rozpadem a obnovou elektrizační soustavy.

Tím minimalizuje škody, které s sebou výpadky distribuční soustavy přinášejí. Pokud by došlo k mimořádnému výpadku distribuční soustavy, stane se tento záložní zdroj důležitým prvkem pro zajištění stability dodávek elektřiny pro obyvatele a firmy krajské metropole. 

„Investice do tohoto nového zdroje je dalším příkladem realizace našeho dlouhodobého investičního programu, jenž dosáhne celkem dvě miliardy korun,“ uvedl generální ředitel Plzeňské energetiky Václav Pašek.

Nový záložní zdroj Plzeňské energetiky bude instalován v objektu stávající kogenerační teplárny a zahrnuje 3 dieselové motory (motorgenerátory), které budou jako palivo využívat nízkosirnatý těžký topný olej (mazut). Součástí dodávané technologie je i zařízení zajišťující denitrifikaci spalin. I díky používání nízkosirnatého paliva bude tento nový záložní zdroj bezpečně splňovat zákonem stanovené emisní limity.

Technologie motorgenerátorů včetně příslušenství bude využívat palivové hospodářství a komín po již dosloužilé technologii olejového kotle. Vlastní motor s generátorem je 11,5 m dlouhý, 3 m široký, 4,5 m vysoký a vážící 105 tun. Dodavatelem zařízení je přední světový výrobce těchto jednotek, finská společnost Wärtsilä Oy.

Vedle záložního výkonu bude nový zdroj zajišťovat i vlastní spotřebu elektrické energie pro případ výpadku produkce v uhelných blocích kogenerační teplárny, kterou rovněž provozuje Plzeňská energetika.

Plzeňská energetika je jedním z mála domácích výrobců elektrické energie, kteří jsou schopni poskytovat podpůrné služby pro přenosovou soustavu. Poptávka po tzv. „rychlých zdrojích“, respektive podpůrných energetických službách v ČR vzrůstá také v souvislosti s masivním rozvojem obnovitelných zdrojů energie.


Kontakt:

Ing. David Hoffmann, MBA obchodní ředitel,
Plzeňská energetika a.s. tel. 378 132 580,
mail: dhoffmann@pe.cz,  web: www.pe.cz


Plzeňská energetika a.s.Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved