Tisková prohlášení

29.3.2016 Zveřejnění prohlášení o politice prevence závažných havárií

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat. Prohlášení o politice prevence závažných havárií je veřejné prohlášení, které je podepsáno vedením společnosti PE a vyjadřuje závazek provozovatele plnit dané povinnosti na úseku PZH (prevence závažné havárie) s cílem zajistit bezpečný provoz, také zvýšit úroveň PZH.

Vlastní prohlášení najdete zde.


Plzeňská energetika a.s.
Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved