Příznivé ceny tepelné energie v Plzni


Ceny tepelné energie se pro konečné spotřebitele v České republice výrazně liší. Mezi města s příznivými cenami tepla pro obyvatele patří také Plzeň. Ceny energií v globálním měřítku sice mají dlouhodobě růstovou tendenci (což je zapříčiněno zejména zvyšováním cen paliv), nicméně cena tepelné energie v Plzni patří k jedněm z nejnižších v ČR, což dokládá i následující přehled Porovnání aktuálních cen tepla v ČR.

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved